Boekbespreking

Kostbaar bezit van Naema Tahir

 

In één adem uitgelezen, met trillende handen, bezweet lijf, met versnelde hartslag en met ingehouden adem.

Sidderend tot op het bot.

 

Het literaire debuut van Naema Tahir schetst op magische en intrigerende wijze de waarheidsgetrouwe en uitermate indringende ervaringen van drie vrouwen, allen verbonden met Nederland, in de Pakistaanse stad Lahore.

Subtiel en sensueel wordt hun verbondenheid, betrokkenheid en trouw onder woorden gebracht aan de koran, de Islam en de rol die vrouwen in Pakistan is toebedeeld.

Hoewel er nauwelijks verzet wordt beschreven trachten alle drie de vrouwen op hun eigen wijze de tradities van hun land en geloof te accepteren en een plaats te geven in hun leven.

 

'Ik zoende niet terug, al had ik duidelijk meer ervaring dan hij. Mijn rol was die van de maagd.'

In het eerste verhaal maakt een jong meisje er het beste van in omstandigheden die we liever niet zouden zien en maakt ze zich de verleidingskunsten eigen die horen bij de situatie waarin ze verkeerd, terwijl de ouderen zich stil en onwetend houden.

Als je in het huwelijk treedt wordt van je verwacht dat je maagd bent. Maar wat te doen als dat niet het geval is?

Fraai omschrijft Naema Tahir in het tweede verhaal de lotgevallen van een vrouw die wordt uitgehuwelijkt en noodgedwongen haar maagdelijkheid simuleert.

Aan het derde en laatste verhaal ligt het verlangen naar seksuele onderwerping ten grondslag.

De woordkeuze van Naema Tahir is fijnbesnaard en doeltreffend.

Zonder lange verhandelingen zet ze een sensuele sfeer neer die verwonderd en verbaasd, maar tegelijkertijd respect afdwingt voor de leef- en denkwijze van de vrouwen en voor de keuzes die ze maken.

Daarna volgt al gauw de bewondering, vooral voor de vanzelfsprekendheid waarmee ze hun lot tegemoet treden en aanvaarden, maar ook naar hun eigen hand zetten.

De seksuele aantrekkingskracht tussen mannen en vrouwen krijgt alle aandacht en aan het einde van het boek is het aan de lezer om uit te maken wie er in seksueel opzicht nu eigenlijk de macht heeft.

 

Kostbaar bezit gunt de lezer een uiterst intiem kijkje achter de schermen van drie vrouwenlevens. Levens en zienswijzen die het afdwingen om met respect benaderd te worden.

 

Naema Tahir werd in 1970 geboren in Engeland, studeerde Nederlands recht in Leiden en werkte als jurist voor Nederlandse en internationale instellingen. Zij woont en werkt in Straatsburg.

TERUG